Sälja

Anmälan

Välkommen att anmäla dig som säljare på Funbo Barnloppis! Läs igenom informationen nedan så att du förstår hur allt går till:

För att genomföra Funbo Barnloppis behövs ett stort antal funktionärer. Funktionärerna jobbar med att visa köparna rätt, bemanna kassorna, vakta dörrarna och ser till att allt flyter på. När loppisen har stängt behöver vi funktionärer som hjälper till med att sortera upp de osålda varorna som antingen ska skänkas till välgörenhet eller gå tillbaka till säljarna. För att öka din chans att få en säljarkod rekommenderar vi att du anmäler dig som funktionär och jobbar ett pass. Vi är flera som jobbar hela dagen och tycker att det här är en av årets höjdpunkter. Hjälp till du också!

1) Huvudanmälan är öppen mellan måndag 21 augusti 2023, kl 18.00 till torsdag 24 augusti 2023, kl 18.00.
2) Alla som anmäler sig som funktionär under huvudanmälningstiden får garanterat en säljarkod.
3) Kvarvarande säljarkoder lottas ut bland övriga anmälda.
4) De som inte får en säljarkod enligt punkt 3 hamnar på reservlistan. Ordningen på reservlistan lottas fram.
5) De som anmäler sig efter huvudanmälan hamnar också på reservlistan i turordning och efter reserverna enligt punkt 4.
6) För att genomföra Funbo Barnloppis behövs ett stort antal funktionärer. Om det saknas funktionärer kommer Funbo Barnloppis att prioritera de säljare som anmält att de vill hjälpa till som funktionärer.

OBS! Alla säljare måste bekräfta sin anmälan genom att betala en anmälningsavgift på 100 kr via Swish. De säljare som är funktionärer under loppisen får tillbaka anmälningsavgiften i samband med utbetalningen efter loppisen. Även de som inte får någon säljarkod på grund av att koderna tagit slut får givetvis tillbaka anmälningsavgiften. Om arrangemanget blir inställt kommer vi också att återbetala anmälningsavgiften.

Säljaranmälan öppnar måndag 21 augusti 2023, kl 18.00 och från och med då fungerar den här länken till anmälningssidan.

Förberedelser

Vi skickar ut ett mejl till alla säljare som har fått en säljarkod med instruktioner om hur mycket av respektive varugrupp och hur märkning av varorna går till. På startsidan framgår vilka varugrupper vi säljer den här gången.

Inlämning av varor

Dagen innan Funbo Barnloppis börjar är det incheckning och inlämning av varor. Alla säljare som har fått en säljarkod får ett mejl med information om tider som gäller och vilka varor som kan säljas.

Uthämtning

Dagen efter Funbo Barnloppis är det uthämtning av osålda varor. Alla säljare som har fått en säljarkod får ett mejl med information om vilka tider som gäller.

Utbetalning

Under veckan efter Funbo Barnloppis betalas säljarens andel av försäljningssumman ut. De säljare som har varit funktionärer behåller 90% av försäljningsvärdet, övriga behåller 80%. Funktionärer får även tillbaka anmälningsavgiften.